Plánek tratí běhu na 10 km

Obrázek představuje výřez z mapy, na kterém je vyznačena trať desítky.

Startuje se v kempu u Podviničního rybníka. Celou dobu se běží po silnici třetí třídy s malým provozem a dost rozbitým asfaltem. Běží se po silnici třetí třídy, skrz vesnici Zahrady a po dvou kilometrech začíná les. Asi 300 metrů před obrátkou je křižovatka, trať vede doleva. Následuje obrátka (5 km) a do cíle se běží po stejné trati. Cíl je na stejném místě jako start.